Hotărâri Consiliul Local

Hotărâri Consiliul Local

Hotararea CLC Nr. 1_2021 – privind stabilirea si aprobarea valorii totale a investitiei, cofinantarii… rest de executat – Canalizare in Sistem Centralizat

Hotararea CLC Nr. 2_2021 – privind aprobarea actualizarii PAAR pentru comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 3_2021 – privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali in sem. II , 2020

Hotararea CLC Nr. 4_2021 – privind mandatarea reprz. CLC Cosoveni sa voteze in Adunarea Generală – ADI Salubris Dolj

Hotararea CLC Nr. 5_2021 – privind desemnarea Primarului ca reprz. al UAT Cosoveni in Adunarea Generală Salubris Dolj

Hotararea CLC Nr. 6_2021 – privind mandatarea reprz. CLC Cosoveni sa voteze in Adunarea Generala ADI Salubris Dolj

Hotararea CLC Nr. 7_2021 – privind mandatarea reprz. al CLC Cosoveni sa voteze in Adunarea Generală – ADI Salubris Dolj

Hotararea CLC Nr. 8_2021 – privind actualizarea suprafetelor si lungimilor unor strazi care apartin domeniului public al comunei Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 9_2021 – privind incetarea contractului de concesiune cu Dr. Vasile Vilma Valentina si aprobarea concesionarii spatiului cu dest…

Hotararea CLC Nr. 10_2021 – privind acordarea unui ajutor de înmormântare

Hotararea CLC Nr. 11_2021 – privind aprobarea protocolului de colaborare între SC Salubritate Craiova SRL și Comuna Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 12_2021 – privind alegerea viceprimarului Comunei Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 13_2021 – privind aprobarea depunerii la finantare a proiectului MedAcces + GVR 2021

Hotararea CLC Nr. 14_2021 – privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 15_2021 – privind reprezentarea CLC si a comunei Cosoveni in litigii privind stabilirea limitei comune teritoriale UAT-uri – Carcea

Hotararea CLC Nr. 16_2021 – privind reprezentarea CLC si a comunei Cosoveni in litigii privind stabilirea limitei comune teritoriale UAT-uri – Ghindeni

Hotararea CLC Nr. 17_2021 – privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului…

Hotararea CLC Nr. 18_2021 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 19_2021 – privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Hotararea CLC Nr. 20_2021 – privind modificarea și completarea anexei Nr. II la HCL Nr. 17 din 31.03.2021

– Anexă la Hotararea CLC Nr. 20_2021 – privind modificarea și completarea anexei Nr. II la HCL Nr. 17 din 31.03.2021

Hotararea CLC Nr. 21_2021 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020

Hotărârea CLC Nr. 22_2021 – privind organizarea serviciului de iluminat public în comuna Coșoveni

Hotărârea CLC Nr. 23_2021 – privind reorganizarea serviciului public de alimentare cu apă a comunei Coșoveni

Hotărârea CLC Nr. 24_2021 – privind zilei comunei Coșoveni, Județul Dolj

Hotărârea CLC Nr. 25_2021 – privind rezilierea contractului de concesiune din data de 04.01.2005

Hotararea CLC Nr. 26_2021 – privind modificarea si completarea HCL Cosoveni Nr. 53_2020 privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale

Hotararea CLC Nr. 27_2021 – privind angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav

Hotărârea CLC Nr. 29_2021 – privind montarea a patru umbrare în comuna Coșoveni

Hotărârea CLC Nr. 30_2021 – privind completarea și modificarea HCL Nr. 25 din 15.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune din data de 04.01.2005

Hotărârea CLC Nr. 31_2021 – privind asocierea Comunei Coșoveni cu Asociația Fotbal Club Coșoveni și aprobarea susținerii financiare a asociației în anul 2021

Hotărârea CLC Nr. 32_2021 – privind modificarea și completarea Listei de Investiții pe anul 2021

Hotărârea CLC Nr. 33_2021 – privind angajarea unui număr de 3 asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav

Hotărârea CLC Nr. 34_2021 – privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I anul 2021

Hotărârea CLC Nr. 35_2021 – privind achiziționarea pachet servicii dezinsecție a întregului intravilan al comunei Coșoveni

Hotărârea CLC Nr. 36_2021 – privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, anexa 1, Secțiunea dezvoltare, anexa 3 – Lista de Investiții

Hotărârea CLC Nr. 37_2021 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020.

Hotărârea CLC Nr. 38_2021 – privind reprezentarea CLC și a comunei Coșoveni în litigiile privind anulare act administrativ H.CL.C. Nr. 25_15.06.2021

Hotărârea CLC Nr. 39_2021 – privind modificarea HCL nr. 33 din 30.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobare proceduri …

Hotărârea CLC Nr. 40_2021 – privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali pe semestrul I al anului 2021

Hotararea CLC Nr. 41_2021 – privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II anul 2021

Hotararea CLC Nr. 42_2021 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 43_2021 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 44_2021 – privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 45_2021 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020

Hotararea CLC Nr. 46_2021 – privind desemnarea unui reprezentant al CLC în CEAC a Școlii Gimnaziale Coșoveni în anul 2021-2022

Hotararea CLC Nr. 47_2021 – privind desemnarea reprezentanților CL Coșoveni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Coșoveni 2021-2022

Hotararea CLC Nr. 48_2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și obiectivului de investiții – Canalizare in Sistem Centralizat

Hotararea CLC Nr. 49_2021 – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ ptr. obiectivul de investiții – Asfaltare Străzi de Interes Local …

Hotararea CLC Nr. 50_2021 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 51_2021 – privind aprobarea modernizarii retelei de iluminat public

Hotararea CLC Nr. 52_2021 – privind angajarea unui număr de 1 asistent personal pentru persoana cu handicap grav

Hotararea CLC Nr. 53_2021 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 54_2021 – privind stabilirea si aprobarea Impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Hotararea CLC Nr. 55_2021 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire ….

Hotararea CLC Nr. 56_2021 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 57_2021 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 58_2021 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 59_2021 – privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a Comunei Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 60_2021 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare acordate elevilor Premiati la Olimpiadele…


Hotararea CLC Nr. 1_2020

Hotararea CLC Nr. 2_2020

Hotararea CLC Nr. 3_2020

Hotararea CLC Nr. 4_2020

Hotararea CLC Nr. 5_2020

Hotararea CLC Nr. 6_2020

Hotararea CLC Nr. 7_2020

Hotararea CLC Nr. 8_2020

Hotararea CLC Nr. 8_2020 – ANEXA 4

Hotararea CLC Nr. 9_2020

Hotararea CLC Nr. 10_2020

Hotararea CLC Nr. 11_2020

Hotararea CLC Nr. 12_2020 – privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii

HotarHotararea CLC Nr. 13_2020 – privind angajarea unui nr. de 1 asistent personal al persoanei cu handicap grav

Hotararea CLC Nr. 14_2020 – privind stabilirea unei zile de curatenie generala a comunei Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 15_2020 – privind modofocarea si completarea ROF a CLC aprobata prin HCL Nr. 7_ 05.07.2016

Hotararea CLC Nr. 16_2020 – privind asocierea comunei Cosoveni cu Asociatia FC Cosoveni si sustinerea financiara

Hotararea CLC Nr. 17_2020 – privind asigurarea unei cantitati de de combustibil ptr. deplasarea pe perioada starii de urgenta

Hotararea CLC Nr. 18_2020 – privind utilizarea excedentului bvc pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 19_2020 – privind participarea la programul privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarii …

Hotararea CLC Nr. 20_2020 – privind aprobarea cuantumului si nr. de burse elevilor

Hotararea CLC Nr. 21_2020 – privind participarea la Programul privins sprijinirea eficientei energetice …

Hotararea CLC Nr. 22_2020 – privind aprobarea participarii ca partener in cadrul Proiectului- Educat viitorul suna bine, Cod..

Hotararea CLC Nr. 23_2020 – privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici, obiectivul Canalizare

Hotararea CLC Nr. 24_2020 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 25_2020 – privind aprobarea realizarii Obiectivului de investitii – Extindere retea de gaze pe strada pe Aleea II 22 Dec. 1989

Hotararea CLC Nr. 26_2020 – privind aprobarea realizarii Obiectivului de investitii – Extindere retea de gaze pe strada, Aleea II cpt. Velescu Aurel

Hotararea CLC Nr. 27_2020 – privind aprobarea realizarii Obiectivului de investitii – Extindere retea de gaze pe strada 22 Dec. 1989

Hotararea CLC Nr. 29_2020 – privind modificarea si completarea Listei de Investitii pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 28_2020 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 30_2020 – privind aprobarea realizarii Obiectivului de Investitii – Extindere retea de Gaze Naturale pe str. Cpt. Scurtu Gheorghe

Hotararea CLC Nr. 31_2020 – privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali pe semestrul 1 _ 2020

Hotararea CLC Nr. 32_2020 – privind angajarea unui numar de 2 asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav

Hotararea CLC Nr. 33_2020 – privind instituirea de facilitati fiscale si procedura de anulare accesoriilor aferente obligatiilor bugetare

Hotararea CLC Nr. 34_2020 – privind participarea la programul privind sprijinirea eficientei energetice – Modrnizare Iluminat Public

Hotararea CLC Nr. 35_2020 – privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii – Extindere retea de gaze, str. Stadionului

Hotararea CLC Nr. 36_2020 – privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii – Extindere retea de gaze, str. Marin Sorescu

Hotararea CLC Nr. 37_2020 – privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Contractul nr. 370 din 22_05_2018 – Servicii salubrizare – Goicea,

Hotararea CLC Nr. 38_2020 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 39_2020 – privind modificarea si completarea Listei de investitii pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 40_2020 – privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii extindere retea de gaze, pe str. Mircea Voda

Hotararea CLC Nr. 41_2020 – privind modificarea si completarea listei de investitii pe anul 2020 

Hotararea CLC Nr. 42_2020 – privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local 

Hotararea CLC Nr. 43_2020 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 

Hotararea CLC Nr. 44_2020 – privind aprobarea infiintarii serviciului comunitar Local de Evidenta Persoanelor

Hotararea CLC Nr. 45_2020 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 46_2020 – privind modificarea si completarea Listei de Investitii pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 47_2020 – privind desemnarea reprezentantilor CLC in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 48_2020 – privind desemnarea unui reprezentant al CLC in -CEAC- a Scolii Gimnaziale Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 49_2020 – privind aprobarea Planului de Actiunii si lucrari de interes local, repartizarea orelor de munca cu beneficiarii VMG

Hotararea CLC Nr. 50_2020 – privind Aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului si a avizului de Executie a Retelelor Tehnico Edilitare

Hotararea CLC Nr. 51_2020 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol al comunei Cosoveni, Sem 1 si Sem 2, ..

Hotararea CLC Nr. 52_2020 – privind inregistrarea Primariei Cosoveni in Sistemul National electronic de plata a taxelor si impozitelor

Hotararea – CLC Nr. 53 2020 – privind stabilirea si aprobarea Impozitelor si Taxelor locale ptr. anul 2021, in comuna Cosoven

iHotararea CLC Nr. 54_2020 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Hotararea CLC Nr. 55_2020 – privind desemnarea Primarului ca reprezentant al UAT, in ADI – Zona Metropolitana

Hotararea CLC Nr. 56_2020 – privind aprobarea proiectului – Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC, in invatamant

Hotararea CLC Nr. 57_2020 – privind aprobarea proiectului – Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale din comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 58_2020 – privind indreptarea erorilor materiale din HCL nr. 53 adoptata in sedinta ordinara din data de 17.12.2020

Hotararea CLC Nr. 59_2020 – privind reorganizarea retelei scolare la nivelul comunei Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 60_2020 – privind obiectivul de investitii, Achizitionarea unui sistem de supraveghere video in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 61_2020 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020


Anexa la Hotararea CLC Nr. 6_2019 – privind aprobarea raportului de strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale si planul de actiuni 2019-2021

Hotararea CLC Nr. 6_2019 – privind aprobarea raportului de strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale si planul de actiuni 2019-2021

Hotararea CLC Nr. 1_2019 – privind acoperirea deficitului din sectiunea de dezvoltare din excedentul anilor precedenti

Hotararea CLC Nr. 2_2019 – privind respingerea solicitarii nr. 27_10.12.2018 a d-nului Gogonea Victor Cristinel

Hotararea CLC Nr. 3_2019 – privind reorganizarea retelei scolare la nivelul comunei Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 4_2019 – privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali pe semestrul 2 anul 2018

Hotararea CLC Nr. 5_2019 – privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local beneficiarilor de ajutor social cf. Legii 416_2001

Hotararea CLC Nr. 7_2019 – privind modificarea si completarea HCL Nr. 47_2018, schimbarea din functie a Viceprimarului

Hotararea CLC Nr. 8_2019 – privind aprobarea, actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul Canalizare – continuare lucrare

Hotararea CLC Nr. 9_2019 – privind reprezentarea CLC in litigii cu SC EcoromFerConstruct srl. si fosta Cereal Com srl.

Hotararea CLC Nr. 10_2019 – privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, ptr. Comuna Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 11_2019 – privind reprezentarea CLC in litigiile cu SC. RMSR. SRL.

Hotararea CLC Nr. 12_2019 – privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a D-lui – Sima Florea

Hotararea CLC Nr. 13_2019 – privind validarea mandatului de consilier local a D-lui Gavrila Marian

Hotararea CLC Nr. 14_2019 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 15_2019 – privind modificarea si completarea HCL nr. 14 din 16.05.2019, aprobarea BVC. pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 16_2019 – privind reprezentarea C.L. Cosoveni în litigiile cu D-nul Gogonea Victor Cristinel

Hotararea CLC Nr. 17_2019 – privind reactualizarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al UAT Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 18_2019 – privind asocierea Comunei Coșoveni cu AFC Coșoveni, aprobarea si sustinerea financiara

Hotararea CLC Nr. 20_2019 – privind validarea mandatului de consilier local a D-nei Dan Alina Mihaela

Anexa-la-Dispozitia-Nr.-126-din-19.04.2018

Hotararea CLC Nr. 21_2019 – privind aprobarea protocolului de colaborare intre SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL si Comuna Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 22_2019 – privind aprobarea cuantumului si nr de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 2018-2019

Hotararea CLC Nr. 23_2019 – privind stabilirea locului de ecarisare a porcinelor moarte sau ucise in cazul aparitiei unor boli

Hotararea CLC Nr. 25_2019 – privind rectificarea BVC. pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 26_2019 – privind obiectivul de investitii Canalizare in Sistem Centralizat a comunei Cosoveni – extindere si bransamente in.

Hotararea CLC Nr. 27_2019 – privind Extindere Retea, marirea capacitatii de pompare si inmagazinare la Gospodaria de Apa

Hotararea CLC Nr. 28_2019 – privind modificarea si completarea HCL nr. 30 din 03.08.2017, privind stabilirea salariilor de baza ptr. functionarii publici

Hotararea CLC Nr. 29_2019 – privind realizarea unui loc de joaca ptr. copii si achizitionarea de noi elemente la locul de joaca – Conacul Nicolau

Hotararea CLC Nr. 30_2019 – privind aprobarea protocolului de colaborare intre MMJS, MS, MEN si UAT Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 31_2019 – privind aprobarea raportului de activitate a Asistentilor personali pe sem. 1_2019

Hotararea CLC Nr. 32_2019 – privind angajarea unui asistent personal ptr. persoana cu handicap grav

Hotararea CLC Nr. 33_2019 – privind ROF – a compartimentului de asistenta sociala

Hotararea CLC Nr. 34_2019 – privind – ROF – al Primarie comunei Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 35_2019 – privind rectificarea BVC pe 2019

Hotararea CLC Nr. 36_2019 – privind rectificarea BVC pentru achizitionarea a 2 aparate de aer conditionat la sediul Primariei C

Hotararea CLC Nr. 37_2019 – privind cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor Scolii Gimnaziale Cosoveni prem

Hotararea CLC Nr. 38_2019 – privind reactualizarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al comunai Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 39_2019 – privind modificarea si completarea HCL NR. 55_2018 privind concesionarea imobilului, str. Scolii nr. 12

Hotararea CLC Nr. 40_2019 – privind aprobarea derularii de licitatie in vederea atribuirii contractului de delegare SMID Dolj

Hotararea CLC Nr. 42_2019 – privind desemnarea reprezentantilor CLC in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale C

Hotararea CLC Nr. 43_2019 – privind desemnarea unui reprezentant al CLC in comisia de evaluare .. de la nivelul Scolii G.

Hotararea CLC Nr. 44_2019 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 45_2019 – privind atribuirea de denumiri de strazi in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 46_2019 – privind transformarea unor posturi din cadrul de specialitate al Primarului

Hotararea CLC Nr. 47_2019 – privind aprobarea structurii organizatorice a statului de functii a aparatului de specialitate a

Hotararea CLC Nr. 48_2019 – privind rectificarera bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 49_2019 – privind rectificarera bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 50_2019 – privind modificarea si completarea listei de investitii propuse ptr. anul 2019

Hotararea CLC Nr. 41_2019 – privind infintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Hotararea CLC Nr. 51 _2019 – privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente

Hotararea CLC Nr. 53_2019 – privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cosoveni ptr. anul 2020-2021

Hotararea CLC Nr. 55_2019 – privind rectificarea BVC pe anul 2019

Hotararea CLC Nr. 56_2019 – privind Modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare , instituirea taxei speciale + anexe

Hotararea CLC Nr. 57_2019 – privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Contractul nr. 370_22.05.2019 privin

Hotararea CLC Nr. 58_2019 – privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare

Hotararea CLC Nr. 59_2019 – privind stabilirea si aprobarea Impozitelor si Taxelor Locale ptr. anul 2020 la nivelul UAT Cosoveni

Anexa nr. 2 la HCL Nr. 59 din 19.12.2019

Hotararea CLC Nr. 59_2019 – ANEXE – privind stabilirea si aprobarea Impozitelor si Taxelor Locale ptr. anul 2020 la nivelul UAT Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 1 – privind reprezentarea CLC în litigii privind stabilirea limitelor uat

Hotararea CLC Nr. 2 – privind revocarea HCL Nr. 18_2017


Hotararea CLC Nr. 3 – privind aprobarea protocolului de colaborare intre SC Salubris si Comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 4 – privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea CLC Nr. 5 – privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri de plata

Hotararea CLC Nr. 6 – privind mandatarea Primarului să voteze in AGA Dolj

Hotararea CLC Nr. 7 – privind mandatarea ADI Dolj sa delege gestiunea in numele CL Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 9 – privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali

Hotararea CLC Nr. 10 – privind implementarea proiectului achizitionare a autoutilitara de prima interventie

Hotararea CLC Nr. 11 – privind mandatarea primarului sa voteze si sa aprobe tarife propuse de AGA Dolj

Hotararea CLC Nr. 12 – privind modificarea si completarea HCL Nr. 30 din 03.08.2017

Hotararea CLC Nr. 13 – privind aprobarea cuantumului si nr. de burse ptr. elevi 2018

Hotararea CLC Nr. 14 – privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare – serviciu salubrizare

Hotararea CLC Nr. 15 – privind validarea mandatului de consilier local al Dl. Vasile Marin

Hotararea CLC Nr. 16 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 17 – privind incheierea Protocolului Cadru de cooperare privind schimbul de informatii intre institutii

Hotararea CLC Nr. 18 – privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav

Hotararea CLC Nr. 19 – privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice , ptr. anul 2018

Hotararea CLC Nr. 20 – privind aprobarea regulamentului – de desfasurare a activitatilor comerciale pe raza com. Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 21 – privind modificarea si completarea HCL NR. 54_2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 22 – privind aprobarea planului de actiuni si lucrari, beneficiarilor de ajutor social cf. Legii 416_2001

Hotararea CLC Nr. 23 – privind reprezentarea CLC in dosarul nr. 12512_63_2017Hotararea CLC Nr. 24 – privind mandatarea Primarului sa voteze in AGA Salubris Dolj

Hotararea CLC Nr. 25 – privind rectificarea bvc pe anul 2018Hotararea CLC Nr. 26 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 27 – privind rectificarea BVC pe anul 2018Hotararea CLC Nr. 28 – privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public

Hotararea CLC Nr. 29 – privind rectificarea bvc pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 31 – privind aprobarea contractelor-cadru – Delegare prin concesionare a gestiunii

Hotararea CLC Nr. 30 – privind utilizarea excedentului BVC si cheltuieli pe anul 2017

Hotararea CLC Nr. 32 – privind selectionarea unui angajat ptr. efectuarea unui curs de operare buldoexcavator

Hotararea CLC Nr. 33 – privind rectificarea bvc pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 34 – privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali pe semestrul 1 al 2018

Hotararea CLC Nr. 35 – privind aprobarea Regulamentului – instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare

Hotararea CLC Nr. 36 – privind asocierea comunei Cosoveni cu AFC Cosoveni si aprobarea sustinerii financiare

Hotararea CLC Nr. 37 – privind resctificarea BVC pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 38 – privind angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav

Hotararea CLC Nr. 39 – privind rectificarea BVC pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 40 – privind desemnarea reprezentantilor CLC in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale

Hotararea CLC Nr. 41 – privind desemnarea unui reprezentant al CLC in comisia de evaluare si asigurarea calitatii – la nivelul Scolii Gimnaziale

Hotararea CLC Nr. 42 – privind mandatarea Primarului Com. Cosoveni de a sustine, a vota si aproba in AGA Salubris Dolj

Hotararea CLC Nr. 43 – privind utilizarea excedentului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Hotararea CLC Nr. 44 – privind rectificarea BVC pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 45 – privind utilizarea excedentului din bvc pe anul 2017

Hotararea CLC Nr. 46 – privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Brînzan Cosmin Nicusor

Hotararea CLC Nr. 47 – privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 48 – privind alegerea viceprimarului comunei Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 49 – privind darea in folosinta gratuita a imobilului situat pe str. Principala nr. 2B Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 50 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 51 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 52 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 53 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 1 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 2 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 3 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 4 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 5 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 6 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 7 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 8 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 9 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – Anexa 10 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 54 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr. anul 2019 in comuna Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 55 – privind aprobarea concesionarii imobilului situat pe strada scolii nr. 12, Cosoveni

Hotararea CLC Nr. 56 – privind respingerea solicitarii nr. 5041_24.08.2018, administratorului a SC RMSR SRL

Hotararea CLC Nr. 57 – privind aprobarea concesionarii suprafetei de 2252 mp teren intravilan, str. Revolutiei nr. 2

Hotararea CLC Nr. 58 – privind modificarea anexei la HCL Nr. 6_2016 privind componenta comisiilor a CLC

Hotararea CLC Nr. 59 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotararea CLC Nr. 60 – privind mandatarea Primarului de a sustine , vota si aproba in AGA Salubris Dolj

Hotararea CLC Nr. 61 – privind angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav