Acasă Hotărâri Consiliul Local 2022

Hotărâri Consiliul Local 2022

Hotararea CLC Nr. 1_2022 – privind acoperirea deficitului anului 2021 din secțiunea de dezvoltare din excedentul anilor precedenți,

Hotararea CLC Nr. 2_2022 – privind organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Coșoveni,

Hotararea CLC Nr. 3_2022 – privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali, în semestrul II – 2021

Hotararea CLC Nr. 4_2022 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

  – Anexa nr. 4 la Hotararea CLC Nr. 4_2022 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC Nr. 5_2022 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2021

Hotararea CLC Nr. 6_2022 – privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 7_2022 – privind aprobarea mandatarii reprezentantului comunei cosoveni in AGA ADI Salubris Dolj sa aprobe si sa vot…

Hotararea CLC Nr. 8_2022 – privind mandatarea reprezentantului comunei Cosoveni in AGA ADI Salubris Dolj să voteze ….

Hotararea CLC Nr. 9_2022 – privind privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 …

Hotararea CLC Nr. 10_2022 – privind stabilirea si aprobarea valorii totale a investitiei si reactualizarea indicatorilor tehnico-economici …..

Hotararea CLC Nr. 11_2022 – privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Hotararea CLC Nr. 12_2022 – privind aprobarea R.O.F. a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 13_2022 – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotararea CLC Nr. 14_2022 – privind aprobarea proiectului , Centrul Comunitar Integrat în Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 15_2022 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC Nr. 16_2022 – privind aprobarea proiectului Consolidarea Capacității Școlii Gimnaziale din comuna Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 17_2022 – privind aprobarea nr. de burse și cuantumul acestora acordate elevilor Școlii Gimnaziale Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 18_2022 – privind aprobarea înființării unui post contractual de asistent medical comunitar în cadrul comp. Asist. Socială

Hotararea CLC Nr. 19_2022 – privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului

Hotararea CLC Nr. 20_2022 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022