Acasă Hotărâri Consiliul Local 2022

Hotărâri Consiliul Local 2022

Hotararea CLC Nr. 1_2022 – privind acoperirea deficitului anului 2021 din secțiunea de dezvoltare din excedentul anilor precedenți,

Hotararea CLC Nr. 2_2022 – privind organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Coșoveni,

Hotararea CLC Nr. 3_2022 – privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali, în semestrul II – 2021

Hotararea CLC Nr. 4_2022 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

  – Anexa nr. 4 la Hotararea CLC Nr. 4_2022 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC Nr. 5_2022 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2021

Hotararea CLC Nr. 6_2022 – privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2021

Hotararea CLC Nr. 7_2022 – privind aprobarea mandatarii reprezentantului comunei cosoveni in AGA ADI Salubris Dolj sa aprobe si sa vot…

Hotararea CLC Nr. 8_2022 – privind mandatarea reprezentantului comunei Cosoveni in AGA ADI Salubris Dolj să voteze ….

Hotararea CLC Nr. 9_2022 – privind privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 …

Hotararea CLC Nr. 10_2022 – privind stabilirea si aprobarea valorii totale a investitiei si reactualizarea indicatorilor tehnico-economici …..

Hotararea CLC Nr. 11_2022 – privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Hotararea CLC Nr. 12_2022 – privind aprobarea R.O.F. a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 13_2022 – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotararea CLC Nr. 14_2022 – privind aprobarea proiectului , Centrul Comunitar Integrat în Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 15_2022 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC Nr. 16_2022 – privind aprobarea proiectului Consolidarea Capacității Școlii Gimnaziale din comuna Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 17_2022 – privind aprobarea nr. de burse și cuantumul acestora acordate elevilor Școlii Gimnaziale Coșoveni

Hotararea CLC Nr. 18_2022 – privind aprobarea înființării unui post contractual de asistent medical comunitar în cadrul comp. Asist. Socială

Hotararea CLC Nr. 19_2022 – privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului

Hotararea CLC Nr. 20_2022 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC nr. 21 privind asocierea comunei Cosoveni cu Asociatia Fotbal Club Cosoveni si aprobarea sustinerii financiare a asociatiei in anul 2022

Hotararea CLC nr. 22 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actuali si ai obiectivului investitii ”Canalizare in sistem centralizat al com.Cosoveni, jud Dolj

Hotararea CLC nr. 23 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC nr. 24 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor sociali personali desfasurata in semestrul I al anului 2022

Hotararea CLC nr. 25 privind aprobarea Anexei 2 cuprizand noile tarife pentrul serviciul de gestionare a cainilor fara stapan

Hotararea CLC nr. 26 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC nr. 27 privind angajarea unui numar de 2 asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav

Hotararea CLC nr. 28 privind achizitionarea si montarea unui sistem de panouri fotovoltaice in comuna Cosoveni

Hotararea CLC nr. 29 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC nr. 30 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Cosoveni

Hotararea CLC nr. 31 privind angajarea unui numar de 1 asistent personal pentru persoanele cu handicap grav

Hotararea CLC nr. 32 privind desemnarea reprezentantilor CLC in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Cosoveni in anul scolar 2022-2023

Hotararea CLC nr. 33 privind desemnarea unui reprezentant al CLC in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Scolii Gimnaziale Cosoveni in anul scolar 2022-2023

Hotararea CLC nr. 34 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC nr. 35 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea CLC nr. 36 privind desemnarea unui reprezentant al CLC in Grupul de actiune antibulling al Scolii Gimnaziale Cosoveni in anul scolar 2022-2023

Hotararea CLC nr. 37 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, anexa 1- Sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare si anexa 3- Lista de investitii

Hotararea CLC nr. 38 privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Cosoveni in cadrul proiectului ” HUB de servicii MMSS-SII MMSS”

Hotararea CLC nr. 39 privind stabilirea si aprobarea valorii totale a investitiei si indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul’ Constructie put forat in com. Cosoveni, jud. Dolj’

Hotararea CLC nr. 40 privind inchirierea, amplasarea si stabilirea contavalorii taxei pentru inchiriere patinoar

Hotararea CLC nr. 41 privind implementarea proiectului ”Achizitionare buldoexcavator pentru com. Cosoveni,jud Dolj”

Hotararea CLC nr. 42 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022