Acasă PRIMAR

PRIMAR

Grigore Virgil 

Stare Civilă: – căsătorit,  – doi copii               

Funcția sau postul ocupat: – Primar Comuna Coșoveni

 Contact:  0251.457.186 

PROGRAM AUDIENȚE PRIMAR:

MARȚI:   1000

Probleme de interes general și cele care nu au putut fi soluționate la nivel de viceprimar, secretar  și compartimente de specialitate din aparatul propriu.
Înscrierile la audiențe se fac la sediul primăriei, în fiecare zi de luni, miercuri, joi, vineri,  între orele 08:00 – 13:00

Principalele activității și responsabilități:

Atribuțiile primarului

Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
– atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
– atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
– atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale;
– atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;
– alte atribuții stabilite prin lege.
– îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;
– exercită funcția de ordonator principal de credite;
– ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

– emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competență sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;