sedinta ordinara a CLC din 29.09.2022

     Ședința ordinară a CLC din 31.08.2022

         Ședința ordinară a CLC din 28.07.2022

         Ședința Extraordinară convocată de îndată a CLC din 13.07.2022

         Ședința ordinară a CLC din 15.06.2022

         Ședința ordinară a CLC din 31.05.2022

         Ședința Extraordinară convocată de îndată a CLC din 04.05.2022

         Ședința ordinară a CLC din 28.04.2022

          1 Proiect de Hotarare – privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

          2 Proiect de Hotarare – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului Local Cosoveni

          3 Proiect de Hotarare – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului

          4 Proiect de Hotarare – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

        Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Cosoveni

        Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cosoveni

 

Ședința extraordinară a CLC din 20.04.2022

     Ședința ordinară a CLC în data de 31.03.2022

     Ședința Extraordinară convocată de îndată a CLC din 23.03.2022 

     Ședința Extraordinară convocată de îndată a CLC din 07.03.2022

     Ședința ordinară a CLC în data de 28.02.2022

     Ședința ordinară a CLC din data de 25.01.2022

     Ședința extraordinară a CLC din 04.01.2022 – convocată de îndată

     Ședința extraordinară a CLC din 20.12.2021 – convocată de îndată

     Ședința ordinară a CLC din data de 16.12.2021

Sedința ordinară a CLC din 25.11.2021

Ședința extraordinară a CLC din 22.10.2021

Ședința ordinară a CLC din 25.10.2021

Ședința ordinară a CLC din 29.09.2021

Ședința ordinară a CLC din 31.08.2021

Ședința ordinară a CLC din 22.07.2021

Sedinta extraordinara a CLC din 13.07.2021

    1 Proiect de Hotarare – privind aprobarea actualizarii documentatiei cadastrale intocmite ptr. imobilul, tarlaua 102, parcela 968, Balta Naturala Cosoveni

    2 Proiect de Hotarare – privind montarea a patru umbrare în comuna Coșoveni

    3 Proiect de Hotarare – privind completarea si modificarea HCL nr. 25 din 15.06.2021, reziliere contract concesiune

    4 Proiect de Hotarare – privind asocierea comunei Coșoveni cu Asociația FOTBAL CLUB COȘOVENI și aprobarea susținerii financiare a asociației în anul 2021

    5 Proiect de Hotarare – privind modificarea și completarea Listei de investiții pe anul 2021

Ședința ordinară a CLC în data de 30.06.2021

Sedinta extraordinara a CLC din 15.06.2021

  1 Proiect de Hotarare – privind reorganizarea serviciului public de alimentare cu apă a comunei Coșoveni..

  2 Proiect de Hotarare – privind reorganizarea serviciului public alimentare cu apă, și P.H. privind organizarea serviciului de iluminat public al comunei Coșoveni

Sedinta ordinara a CLC in data de 31.05.2021

Sedinta extraordinara a CLC din 28.04.2021

1 Proiect de Hotarare – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

     1_1 Referat – BVC 2021, Anexe 1, 2, 3

     1_2 Bugetul Local pe anul 2021, anexa 4

     1_3 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2021

2 Proiect de Hotarare – privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Sedinta ordinara a CLC in data de 29.04.2021

Sedinta ordinara a CLC in data de 31.03.2021

Sedinta extraordinara de indata a CLC din 26.03.2021

Sedinta ordinara a CLC in data de 25.02.2021

1 Proiect de Hotarare – privind actualizarea suprafetelor si lungimile unor strazi care apartin domeniului public al comunei Cosoveni

2 Proiect de Hotarare – privind incetarea Contractului de concesiune cu Dr. Vasile Vilma si aprobarea concesiunii spatiului…

3 Proiect de Hotarare – privind acordarea unui ajutor de inmormantare

4 Proiect de Hotarare – privind aprobarea protocolului de colaborare intre SC Salubritate Craiova SRL si Comuna Cosoveni

 

Sedinta ordinara a CLC in data de 28.01.2021

Sedinta extraordinara de indata a CLC din 22.01.2021

      – Deviz-General-Actualizat-rest-de-executat-si-decontat

Sedinta Extraordinara a CLC din 22.01.2021

      – Proiect-de-hotarare-privind-reactualizarea-indicatorilor-tehnico-economicia-cofinantarii-si-a-restului-de-executat-privind-obiectivul-Cananlizare-in-sistem-centralizat-al-com.Cosoveni-jud.Dolj_