Acasă CONSILIUL LOCAL Ședințe Consiliul Local

Ședințe Consiliul Local

Sedinta extraordinara a CLC din 28.04.2021

1 Proiect de Hotarare – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

     1_1 Referat – BVC 2021, Anexe 1, 2, 3

     1_2 Bugetul Local pe anul 2021, anexa 4

     1_3 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2021

2 Proiect de Hotarare – privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Sedinta ordinara a CLC in data de 29.04.2021

Sedinta ordinara a CLC in data de 31.03.2021

Sedinta extraordinara de indata a CLC din 26.03.2021

Sedinta ordinara a CLC in data de 25.02.2021

1 Proiect de Hotarare – privind actualizarea suprafetelor si lungimile unor strazi care apartin domeniului public al comunei Cosoveni

2 Proiect de Hotarare – privind incetarea Contractului de concesiune cu Dr. Vasile Vilma si aprobarea concesiunii spatiului…

3 Proiect de Hotarare – privind acordarea unui ajutor de inmormantare

4 Proiect de Hotarare – privind aprobarea protocolului de colaborare intre SC Salubritate Craiova SRL si Comuna Cosoveni

 

Sedinta ordinara a CLC in data de 28.01.2021

Sedinta extraordinara de indata a CLC din 22.01.2021

      – Deviz-General-Actualizat-rest-de-executat-si-decontat

Sedinta Extraordinara a CLC din 22.01.2021

      – Proiect-de-hotarare-privind-reactualizarea-indicatorilor-tehnico-economicia-cofinantarii-si-a-restului-de-executat-privind-obiectivul-Cananlizare-in-sistem-centralizat-al-com.Cosoveni-jud.Dolj_